Lučka uprava Senj  osnovana je Odlukom o osnivanju Lučke uprave Senj („Županijski glasnik“ br. 1/98), radi upravljanja, izgradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Grada Senja i Općine Karlobag. Lučka uprava je neprofitna pravna osoba. Osnivač Lučke uprave je Ličko-senjska županija.Sjedište Uprave je u Senju. Lučka uprava je vlasništvo Ličko-senjske županije.

Ravnatelj : Predrag Dešić  mag.ing.pp.to.

©[2020] Lučka Uprava Senj

Log in with your credentials

Forgot your details?