Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16, 114/2022), ne postoje gospodarski subjekti s kojima je  Lučka uprava Senj kao obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi u sukobu interesa.

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

© 2022 Lučka Uprava Senj. All Rights Reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?