“Trajektno pristanište nova rampa unutar lučkog područja Lučke uprave Senj u uvali Stinica”

RAMPA JE PUŠTENA U PRIVREMENI RAD

S početkom ljeta završeni su građevinski radovi u sklopu realizacije projekta “Trajektno pristanište nova rampa unutar lučkog područja Lučke uprave Senj u uvali Stinica” te je rampa puštena u privremeni rad.

Inače, privremeni rad u trajanju šest mjeseci primjenjuje se prije dobivanja uporabne dozvole, a pri čemu se vrši geodetska kontrola referentnih točaka gata, rampi i platoa terminala na mjesečnoj bazi. U navedenom razdoblju, pri kontroli gata vrše se mjerenja mogućih slijeganja utvrdica, deformacija odbojnika pri definiranim brzinama broda. Uz navedeno, vrši se kontrola oslanjanja nominiranih trajekata na odbojnike i slično. Kod kontrole rampe vrši se kontrola pristajanja trajekata u raznim uvjetima uz niz geodetskih izmjera. Za svaki nominirani brod radi se monogram koji prikazuje poziciju ukrcajne rampe u odnosu na plimu i oseku kada je brod prazan ili pun. Monogram prikazuje nagib rame prema kojem se mora vršiti siguran
ukrcaj/iskrcaj autobusa, kamiona i ostalih vozila.


Nakon analize dobivenih mjerenja izraditi će se situacija na kojoj će biti prikazana preporuka za sigurno pristajanje nominiranih brodova za svaki smjer vjetra i vala N, NE, E, SE, S, SW, W, NW te uporabljivost trajektnih rampi pod navedenim utjecajima (plime, oseke, vjetra i vala).

Ukupna vrijednost projekta iznosi 18.917.865,94 kn / 2.510.832,30 EUR , a ukupni prihvatljivi troškovi iznose 16.080.186,04 kn / 2.134.207,45 EUR. Ukupno trajanje projekta iznosi 30 mjeseci. Nositelj projekta je Lučka uprava Senj. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Lučke uprave Senj.

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

© 2022 Lučka Uprava Senj. All Rights Reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?