Dokumentacija

Tehnička i projektna dokumentacija s nacrtima zainteresiranim gospodarskim subjektima je dostupna i na adresi Naručitelja Lučke uprave Senj, Obala Kralja Zvonimira 12, 53270 Senj, u terminu ponedjeljak – petak od 08:00 do 12:00.

Uz prethodnu najavu na telefon: +385 53/884-659  ili e-mail: lucka.uprava.senj@lusenj.tcloud.hr ili na internet stranici naručitelja:  www.lucka-uprava-senj.hr

 

01. Mapa – OPĆIH PRILOGA-IZMJENA I DOPUNA

02. Mapa – Građevinski-PR-prvi dio

02. Mapa – Građevinski-PR-drugi dio

03.Mapa TRAJEKTNO PRISTANIŠTE – NOVA RAMPA – PROJEKT TEMELJENJA

04.Mapa – Vodovod

05.Mapa-5-E00417-GP

06.Mapa – Geodetski

Elaborat zaštite na radu

Elaborat zaštite od požara

Izvedbeni projekt

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

© 2022 Lučka Uprava Senj. All Rights Reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?