Kroz projekt će se provesti koordinirana inicijativa poticanja održivog razvoja malih luka te im omogućiti da postanu društveno-ekonomski pokretači razvoja na jadranskoj obali Hrvatske i Italije.

Lučka uprava Senj je jedan od 15 partnera u velikom projektu Framesport, koji podrazumijeva inicijativu za poticanje održivog razvoja malih jadranskih luka. Projekt se sufinancira Programom međugranične suradnje Italija – Hrvatska, odnosno instrumentom koji potiče suradnju između dviju susjednih država, članica EU-a na Jadranskom moru.

Kroz projekt će se provesti koordinirana inicijativa poticanja održivog razvoja malih luka s aspekta strateške perspektive te im na taj način omogućiti da postanu proaktivni društveno-ekonomski pokretači razvoja na jadranskoj obali Hrvatske i Italije.

Upravo takav strateški cilj zahtijeva višestruki pristup projektu i obuhvaća provedbu konkretnih pilot-aktivnosti i identifikaciju prioritetnih tema koje će se promovirati u okviru cjelokupne strategije.

Odozdo prema gore

Sami prioriteti će se određivati sistemom »odozdo prema gore«, u čije definiranje će biti uključeni lokalni i nacionalni dionici, a brojni partneri u projektu jamče široki teritorijalni pristup i bavit će se planiranjem i upravljanjem te implementacijom poslovnih modela, poboljšanjem kompetencija kroz obuke, razvijanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije i slično.

Relevantne informacije o malim lukama predstavljat će početnu točku njihovog daljnjeg razvoja, a Framesport će se nadovezati na to postojeće stanje, kapitalizirat će rezultate provedenih pilot-aktivnosti u okviru projekta i integrirati ih u novi strateški okvir i time osnažiti moguće učinke malih pomorskih luka duž jadranske obale obiju zemalja.

Ukupna vrijednost projekta je 7 milijuna eura, trajat će tri godine i uključuje sudjelovanje 15 projektnih i 12 pridruženih hrvatskih i talijanskih partnera, na čelu s vodećim partnerom Corila, odnosno konzorcijem za koordinaciju istraživačkih aktivnosti vezanih uz sustav Venecijanske lagune.

Lučkoj upravi Senj je u okviru ovog projekta na raspolaganju 180 tisuća eura kojim će, uz manji dio vlastitih sredstava, financirati master plan luke Senj, odnosno dokument koji ima za cilj stvoriti dugoročnu viziju razvoja senjske luke.

Razvojni zamah

– Ovim projektom nismo mogli obuhvatiti svih 14 luka kojima upravlja Lučka uprava Senj, već smo se odlučili za luku Senj kao najveću luku na našem području koja bi mogla doživjeti novi razvojni zamah, s tim da bi druge manje luke bile potpora luci Senj.

Master plan bi trebao odgovoriti na pitanje što luka Senj ubuduće može ponuditi i koje bi buduće sadržaje mogla imati te koji je njen budući značaj i na ovom dijelu Jadrana i u smislu prekogranične suradnje.

Luka Senj se do sada parcijalno rješavala u smislu održavanja, a za izradu master plana nismo imali dovoljno vlastitih sredstava. Upravo bi taj dokument trebao odgovoriti na značajna pitanja o razvoju i značaju luke Senj u budućnosti.

Prema mojem mišljenju, dio senjske luke bi trebao imati namjenu nautičke luke. Kad ga izradimo, master plan luke Senj bi se implementirao i u prostorne dokumente Grada Senja, a nakon toga bi se postupno moglo pristupiti i izradi tehničke dokumentacije i ishođenju dozvola za realizaciju pojedinih novih sadržaja u luci Senj – kaže ravnatelj Lučke uprave Senj Predrag Dešić.

Brojni partneri i pridruženi partneri iz Hrvatske i Italije

Uz Corilu koja nosi projekt, partneri su i Lučke uprave Umag-Novigrad, Senj, Zadar i Šibenik. Partneri u projektu su i općina Molfacone, Institut za transport i logistiku, Strateška regionalna agencija za eko održivi razvoj iz regije Apulija, Sviluppo Marche, Regionalna agencija za proizvodne aktivnosti, Autonomna agencija za ugostiteljstvo i turizam Termoli, Primorsko-goranska županija, Pomorski fakultet u Rijeci, Logoteam, Fondation-Euro-Mediteranski centar za klimatske promjene i Uprava za pomorstvo RH.

Pridruženi partneri u projektu su uglavnom iz Italije, općine Gabicce Mare, Numana, Termoli, Campomarino, Montenero Di Bisaccia i Rimini, regije Marche, Veneto, Emilia Romagna i Friuli-Venezia Giulia te Marinucci Yachting Club i Guidotti Ships.

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

© 2022 Lučka Uprava Senj. All Rights Reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?